Terapeuti Třeboň

kdo jsme

Jsme skupina, ve které pracuje psycholog, psychoterapeut a kouč a působíme v Třeboni. Naše cesty svedla dohromady spolupráce s Hospicovou péčí sv. Kleofáše. Přestože každá pracujeme trochu jiným způsobem, potkaly jsme se lidsky i profesně. Práce v týmu nás neustále obohacuje a rozvíjí. Samozřejmostí je naše supervize a další vzdělávání. 

Služby, které nabízíme jsou psychoterapiepsychologické poradenství pro dospělépsychologické poradenství pro dětipsychologické poradenství pro páry, rodinné poradenství, krizovou intervenci a také koučing.

náš tým

Mgr. Vendula Jirsová

psycholog, pedagog

Více o mně

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie a bakalářské studium předškolní pedagogiky. V průběhu studia jsem absolvovala řadu stáží na několika odborných pracovištích (Dětský domov, Výchovný ústav, Rodinné krizové centrum, MŠ, ZŠ, SŠ i Speciální školy). 
Pracovní zkušenosti jsem získávala jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně, v Hospici sv. Kleofáše a také jako pedagožka v několika školách.
V soukromé poradenské praxi nabízím psychologické poradenství, krizovou intervenci a společně s kolegyní terapeutickou práci s dětmi, dospívajícími, dospělými i rodinami.
Věřím, že nejen čas, ale i podporující, posilující rozhovory a nové pohledy na klientovu situaci léčí.

Služby a ceník

Konzultace 50 minut (individuální, rodiny)
800 Kč

Služby jsou plně hrazeny klienty. Každé sezení se platí po skončení v hotovosti. Rezervace termínu je závazná, dohodnuté setkání je nutné zrušit nejpozději 24 hodin předem.

Kontakt

Tel. : +420 737 448 333

e-mail: Pribylovavendula@seznam.cz

Irena Kalná
Irena Kalná

logoterapeut v přípravě, kouč v přípravě

Více o mně

Terapie mi evokuje cestu bok po boku, klient a terapeut. Životní příběh se svými úskalími je někdy obtížné zvládnout vlastními silami. Terapeuta vnímám jako průvodce při hledání a nalézání pevné půdy pod nohama, zdrojů, z kterých lze čerpat sílu na životní cestě. Terapeut je také podporou v době, kdy se sil nedostává, pomáhá na chvíli přidržet kormidlo a směr životní plavby. V terapii spatřuji nabídku k hledání smyslu, k posilnění vůle žít a odvahy přijímat výzvy, které každému jednomu z nás život jedinečným způsobem předkládá.

Psychologie a psychoterapie mě vždycky oslovovaly a lákaly, ač jsem je nikdy nestudovala jako specializaci. Přes studium konzervatoře v Pardubicích a později Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích jsem se po mateřské dovolené dostala k Montessori metodě, kterou při výchově dětí považuji za jednu z nejucelenějších a nejpřirozenějších způsobů, jak být dětem průvodcem na začátku jejich životní cesty. Přes osm let jsem pracovala v Montessori školce ve Velké Británii. Po návratu do Čech jsem se stala průvodcem lidem na opačném konci životů, v období umírání a smrti. Jako sociální pracovnice v domácím hospici sv. Kleofáše v Třeboni jsem se často setkávala s lidmi, kteří si kladli otázku po smyslu svých životů v době ztráty, nemoci či těžkých životních zkoušek. Hledala jsem nejlepší způsob, jak jim, a nejen jim, pomoci a nalezla jsem logoterapeutický přístup Viktora Frankla. V roce 2017 jsem nastoupila do 5,5 letého výcviku u společnosti IPIPAPP. Nyní jsem v  závěru výcviku, kdy již přijímám své klienty a pracuji s nimi pod superviziním dohledem. Setkání probíhají většinou v dvou až tří týdenních intervalech. Pracuji též v online prostoru.

Práce s klienty mě naplňuje. Setkávám se s jedinečnými životními příběhy, s odvahou lidí hledat porozumět svému životnímu příběhu teď a tady. Setkání s každým jedním člověkem je pro mě nesmírně obohacující a inspirující.

Koučování je pro mě úžasnou příležitostí setkat se s lidmi, kteří se chtějí rozvíjet a posunovat dál.

Koučování je dynamické setkávání, kdy pomáhám klientovi rozpoznat a rozvíjet jeho vnitřní potenciál, nalézat způsoby, jak lépe pracovat, fungovat ve vztazích či naplňovat své sny.

V minulém roce jsem začala základní výcvik v koučování u společnosti Coaching Systems a v současné době se připravuji na závěrečné zkoušky. S klienty pracuji pod supervizním dohledem většinou v 50 minutových konzultacích v intervalu dvou až tří týdnů.

Služby a ceník

Konzultace 50 min
500 Kč

Služby jsou plně hrazeny klienty. Každé sezení se platí po skončení v hotovosti či platbou na účet.

Rezervace termínu je závazná, dohodnuté setkání je nutné zrušit nejpozději 24 hodin předem.

Kontakt

Tel. : +420 736 166 813

e-mail: irenakalna@gmail.com

PhDr. Tereza Maříková

psycholog, rodinný terapeut v přípravě

Více o mně

Terapii vnímám především jako bezpečné místo pro lidské setkání. Je to dobrodružná cesta za poznáváním a přijetím sebe sama v kontextu životního prostředí, osobních zkušeností a mezilidských vztahů. Hluboce si vážím každého, kdo se na tuto nelehkou cestu rozhodne vydat a snažím se být na ní svým klientům zvídavým a autentickým průvodcem.

Vystudovala jsem jedooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tamtéž jsem po magisterském studiu obhájila rigorózní práci z klinické psychologie. Již během studia jsem absolvovala kurzy projektivních kresebných technik a komplexní kurz krizové intervnece. Mám za sebou roční kurz psychologa ve zdravotnictví a dvouleté studium pedagogických věd v programu celoživotního vzdělávání filosofické fakulty Univerzity Palackého. Jako dobrovolník jsem během studia pracovala v psychosociálním centru pro pacienty s psychickým onemocněním a jejich rodiny MANA Olomouc), dlouhodobě se věnuji dobrovolné canisterapii pod hlavičkou canisterapeutického sdružení Hafík Třeboň.

Mou první pracovní zkušeností po studiu byla spolupráce se společností pro ranou péči v Českých Budějovicích, několik let jsem působila jako školní psycholožka na gymnáziu v Třeboni. Během práce ve škole jsem prošla základním kurzem v hypnoterapii v PL v Kroměříži a dvouletým kurzem pro psychology na ZŠ a SŠ opět na mé milé alma mater v Olomouci. Od roku 2013 až do současnosti zastávám roli psychologa v multidisciplinárním týmu hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni. V roce 2017 jsem nastoupila do psychoterapeutického výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch v Liberci, jehož docházkovou část právě dokončuji. Od léta 2021 přijímám klienty také do soukromé psychologické praxe pro dospělé, děti a rodiny. Rodinám se věnujeme společně s kolegyní, Mgr. Vendulou Jirsovou.

Služby a ceník

Konzultace 50 minut (individuální, rodiny, páry)
800 Kč

Služby jsou plně hrazeny klienty. Každé sezení se platí po skončení v hotovosti. Rezervace termínu je závazná, dohodnuté setkání je nutné zrušit nejpozději 24 hodin předem.

Kontakt

Tel. : +420 774 454 923

e-mail: tehla@seznam.cz

MUDr. Šárka Pfauserová

psychoterapeut, gynekolog – porodník

více na www.sarkapfauserova.cz

Více o mně

Skrz medicínu a poznání člověka jsem došla k tomu, že chci lidem pomáhat komplexně. Proto jsem nastoupila cestu sebepoznání a seberozvoje a následně učení se psychoterapii…

V roli psychoterapeuta mi dává smysl být průvodcem na cestě mých klientů.

Služby a ceník

Konzultace 50 minut
1 000 Kč

Služby jsou plně hrazeny klienty. Každé sezení se platí po skončení v hotovosti. Rezervace termínu je závazná, dohodnuté setkání je nutné zrušit nejpozději 24 hodin.

Kontakt

Tel. : +420 777 677 433

e-mail: sarka.wilwarin@seznam.cz

www.sarkapfauserova.cz

Kde nás najdete

Táboritská 1288, 379 01  Třeboň